Bacaan Doa Iftitah Rabba Jibril Latin Allahumma Rabba Jibriilaa Wa Miikaaiila Wa Israafiila Faa Thirassama Waati Wal Ardhi Aalimalghoibi Wasyahaadati […]

WA BIL KAABATI QIBLATA. And Allah Taala Knows best. Rodhitu Billahi Robba Wabil Islami Dina Wabi Muhammadin Nabiyya Warasula Amiin […]