Namun begitu jika bertujuan untuk mengharapkan keselamatan dan perlindungan dengan Allah SWT daripada kejahatan dan syaitan. Sangat dianjurkan untuk mengucapkan […]