Laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minadz dzaalimiin. Beliau terkenal akan kisahnya yang selamat dari perut ikan paus hiu. […]