Dengan menyebut Nama Allah aku masuk dan dengan menyebut nama Allah aku keluar dan kepada Allah Rabb kami kami bertawakkal. […]

Bismillahi tawakkaltu alallohi laa haula walaa quwwata illa billahil aliyil adzim ini kita baca berharap agar setiap langkah kaki kita […]

Tujuannya agar keberkahan datang kepada orang yang mengucapkannya ataupun keluarganya. Allâhumma innî asaluka khairal mauliji wa khairal makhraji bismillâhi walajnâ […]