Pertama Bangun dari tidur sebelum matahari terbit. Dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali menuliskan beberapa adab-adab bangun tidur yang disandarkan […]