Doa amalan Muslim dan Muslimah. Tetapi bagaimana jika seorang Muslim lupa membaca basmalah ketika ketika menyembelih apakah hukumnya menjadi haram. […]

Hanya saja sebagai kaum muslimin kita tidak boleh lupa membaca basmalah bismillahirrahmanir rahiim ketika hendak memulai suatu perbuatan baik. Berbuat […]

Terdapat empat cara membaca iatiazah basmalah dan sura t memutuskan istiazah berhenti kemudian baru membaca basmalah. Doa pemeliharaan diri Doa […]