Dreamcoid ALLOHUMMA HAWAALAINAA WA LAA ALAINAA ALLAHUMMA ALAL AHKAAMI WADH DHIROOBI WA BUTHUUNIL AUDIYATI WA MANAABITSIS-SYAJARATI. Contohnya di akhir tahun […]

Bagi wanita yang didatangi haid nifas dan berjunub anda boleh ikuti langkah-langkah cara mandi wajib seperti yang disebut di atas. […]

Tidak hanya dalam keluarga kita juga diajarkan berdoa sejak dini dari Sekolah Minggu. Tuhan Yesus sebelum saya memulai aktivitas saya […]

Mengenai hal ini telah dikisahkan bahwa Ummu Salamah melaksanakannya. Hal lainnya adalah membaca doa setelah azan sebab Rasul menyatakan tidak […]

  • 1
  • 2